Online zápisy CCV do Letního semestru 2018/2019 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Centrum celoživotního vzdělávání (CCV)

KZ Domovina, Na Maninách 32, Praha 7

Kancelář CCV otevřena od října do května vždy v úterý a ve středu 8:30–12 a 13–15:30 hod.

POZN.: tento zápisový list ke stažení NESLOUŽÍ k on-line zápisům, ale pouze pro vytištění a vyplnění pro ty, kdo se jdou zapsat fyzicky do KZ Domovina.

Organizační řád Centra celoživotního vzdělávání ke stažení ZDE

Centrum nabízí kvalitní, systematické a cenově dostupné zájmové vzdělávání pro všechny věkové kategorie. Výhodná poloha v centru Prahy, se snadnou dostupností ze všech pražských autobusových a vlakových nádraží v kombinaci s přednáškami vysoké kvality vytváří předpoklad pro vznik vzdělávacího centra neprofesního charakteru s celorepublikovým působením. A studenti sem opravdu přijíždí i ze vzdálených končin jako je Ostrava, Olomouc, Brno či České Budějovice.

CCV, které vzniklo v roce 2005, pokračuje s úspěšnými dlouhodobě existujícími programy a to Univerzitou volného času (od ledna 1993) a Experimentální Univerzitou pro prarodiče a vnoučata“(od října 2004). V roce 2005 byl do CCV zařazen nový tematický blok

“Centrum zdravého stárnutí“. Koncem ledna 2013 byl ukončen po 25 letech existence tzv. Náborový kurz oborů U3V /Nabídkový kurz oborů U3V, Přípravný kurz ke studiu na U3V/,jehož vznik inicioval prof. Vladimír Pacovský v roce 1988. Každý obor obsahuje osm přednášek konajících se ve 14 denním intervalu, Experimentální univerzita se koná jednou měsíčně.

CCV bylo dlouhá léta součástí Kulturního Centra Vltavská v Bubenské 1, Praha 7. Po zániku tohoto subjektu se přestěhovalo v únoru 2013 do Kulturního domu Ládví na Praze 8.

Od ledna 2016 však došlo ke zvýšení původního sníženého nájmu o 50 %, na což CCV reagovalo přestěhováním do levnějších prostor, protože nechtělo situaci řešit zvýšením zápisného. Od října 2016 sídlí CCV v Kulturním zařízení Domovina, Na Maninách 32a,Praha 7, se snadnou dopravou z metra C/Vltavská/ a metra B/Palmovka/ tramvají č.1,14,25 do stanice Maniny, tramvají č. 6 a 12 do stanice U Průhonu,jízda netrvá ani pět minut.

 Experimentální Univerzita pro prarodiče a vnoučata je nová forma mezigeneračního vzdělávání, která je organizována v těsné spolupráci CCV s fakultami pražských VŠ a koná se na jejich akademické půdě. Prarodič a vnouče ve věku  6–12 let tvoří studijní tým, který si vzájemně pomáhá a obohacuje se. První obor „Astronomie“ byl veden Doc. RNDr Martinem Šolcem v letech 2004–6 na MFF UK, další obor „Krajina a les“pak zrealizovala Lesnická fakulta ČZU ve školním roce 2006/7. Od roku 2007 nabídla čtyřsemestrový obor „Zajímavosti z přírodních věd“ Přírodovědecká fakulta UK. Ve školním roce tj 2009/10 se v Mezinárodním roce astronomie opět Experimentální univerzita vrátila na MFF UK. Ve školním roce 2010/11 to byl kurz „Egyptologie“ na FF UK připravený ve spolupráci s Čs. egyptologickým ústavem. Ve školním roce 2011/12 se Experimentální univerzita vrátila opět na MFF UK, tentokrát se jednalo o nový obor „Zajímavosti z meteorologie a klimatologie“. Od října 2012 do května 2014 byl zrealizován na České zemědělské univerzitě obor“Člo­věk, zvířata a zvířátka.“, který pokračoval dalšími dvěma semestry oboru „Les a krajina v ČR“ od října 2014 do května 2015. Ve školním roce 2015/16 se Experimentální univerzita přesunula na Přírodovědeckou fakultu UK, kde katedra geografie nabídla nádherně připravený obor „ Geografické výpravy za poznáním“. Ve školním roce 2016/17 Experimentální univerzita pokračovala na Přírodovědecké fakultě UK dalším oborem „Ochrana životního prostředí“ve spolupráci s Ústavem pro životní prostředí. Ve školním roce 2017/18 se vrátila Exp.uni. na MFF UK k oboru „Astronomie“ a v letošním školním roce 2018/19 se opět koná Meteorologie a klimatologie na MFF UK.

Zápisné pro dvojici prarodič – vnouče na celý školní rok činí 1.000,– Kč. Přednášky se konají jednou měsíčně v sobotu dopoledne, o prázdninách se pro účastníky pořádá pravidelně letní tábor. 

 

V nabídce letního semestru školního roku 2018/2019 naleznete:

Centrum zdravého stárnutí

Nabízí tolik potřebnou osvětu pro udržení dobré fyzické i psychické kondice pro všechny věkové kategorie a prodloužení nezávislosti u stárnoucí populace.

Vstupní podmínky jsou stejné jako u UVČ, zápisné do úterních bloků je 400 Kč včetně 21 % DPH, Kč pro vybrané kategorie obyvatelstva.

 

Ve 2. úterní skupině CZS se lze zapsat do těchto oborů:

Od 9 do 11 h " Kurz pro uživatele mozku", Jana Vejsadová a Ing. Dana Steinová se v tomto oboru dotýkají aktuálních témat od digitální demence po vliv hudby na paměť a učení až po desatero dobrých rad pro mozek a paměť.

Od 11.30 do 13.30 h „Psychologie pro život“, aneb psychologická „poradna“ od renomovaných psychologů k problémům, které se v denním životě vyskytují.  

Od 14 do 16 h „Tělo a mysl jedno jsou“ , psychosomatika z různých aspektů, velkým lákadlem jsou přednášky populárního psychiatra MUDr.Radkina Honzáka, CSc.

 

Univerzita volného času

Představuje formu systematického zájmového mezigeneračního vzdělávání v atraktivních oborech. Vysoká kvalita přednášek je garantována buď osobou erudovaného metodika, nebo smlouvou o přímé spolupráci s konkrétní VŠ. Není stanoven předpoklad předchozího vzdělání, nekonají se ani vstupní, ani výstupní testy, ani se nevydávají certifikáty o absolvování studia. Jedinou motivací ke studiu je hluboký zájem o zvolený obor. UVČ není věkově segregovaná a studovat zde může každý, komu je více než 18 let. Vybrané kategorie obyvatelstva studují bez kurzovného, pouze za zápisné 400 Kč včetně DPH. Týká se matek a otců na rodičovské dovolené, nezaměstnaných lidí produktivního věku a invalidních a starobních důchodců. Ostatní platí 1.000 Kč kurzovné / semestr / obor plus zápisné, tj. celkem  1.400 ,– Kč včetně DPH. Koná se v úterý a ve středu.

 

V 1. úterní skupině UVČ I. se lze zapsat do těchto oborů:

Od 9 do 11 h „Vážná hudba zvenčí a zevnitř“ charismatického Mgr Lukáše Hurníka,Ph.D. je opravdovou lahůdkou pro milovníky hudby.

Od 11.30 do 13.30 h „Muslimská víra v dějinách“ od renomovaného arabisty a islamisty ThLic.Lukáše Noska, Th.D. provází vývojem islámu od počátku do současnosti.

Od 14 do 16 h „Šlechtické rody a jejich sídla v Čechách“, první semestr nového tří-semestrového oboru připravil a přednáší Jan Rucz z Národního památkového ústavu, který má ve správě dvacet jedna českých hradů a je v denním kontaktu s jejich šlechtickými majiteli.

Ve 2. středeční skupině  UVČ II. se nabízí obory:

 

Od 9 do 11 h „Pražské zahrady a parky“, o tento nový dvou semestrový obor mají velký zájem zejména milovníci Prahy, přednášky jsou doplněny tematickými vycházkami, přednáší dokonalá znalkyně Prahy, historička PhDr. Eva Havlovcová.

Od 11.30 do 13.30 h   „Prahou dům od domu“, přednáší PhDr. Eva Havlovcová, přednášky jsou doplněny tematickými vycházkami.

Od 14 do 16 h „Soudobí architekti naživo“,unikátní obor ve kterém  představují sebe a svou tvorbu nejvýznamnější čeští,případně světoví architekti osobně,každý z nich je originál!

Ve 3. středeční skupině UVČ III. najdete historické obory i dějiny umění:

Od 9 do 11 h „Co zbylo po SSSR“, geograficko-historicko-sociologická analýza nového politického uspořádání po rozpadu Sovětského svazu, přednáší RNDr.Jiří Martínek, Ph.D. z Historického ústavu České akademie věd.

Od 11.30 do 13.30 h „Umění mimoevropských civilizací“, první semestr třísemestrového oboru,přednáší RNDr.Aleš Krejčí,CSc, který působí mimo jiné jako průvodce pro ARS VIVA po památkách v Číně ,Indii, Mexiku či Kambodži. 

Od 14 do 16 h „Jak si vytvořit vlastní rodokmen“, názorný návod od certifikovaného genealoga s dlouholetou praxi Tomáš Biskupa.

 

Celá koncepce CCV má výraznou sociální orientaci tím, že nabízí možnost psychické, fyzické a společenské aktivace sociálně znevýhodněným kategoriím obyvatelstva. Kromě toho mají účastníci studia otevřen vstup do Klubu vzájemného porozumění (KVP)-organizován občanským sdružením Aktivní stáří eu, který nabízí 30 doprovodných aktivit, jako jsou jazykové kurzy/němčina, angličtina, italština, francouzština, španělština/, jóga, taneční kroužek, malování s akademickou malířkou, cvičení proti osteoporóze, kondiční cvičení, zdravotní TV při hudbě, turistický kroužek, trénování paměti v angličtině, atd. Tyto dodatečné aktivity vedou sami studenti pro své kolegy na bázi dobrovolnosti. Seznam aktivit je k dispozici na informačních tabulích během přednášek. Vstupní poplatek do KVP 200Kč  za semestr za první aktivitu a za každou další 100 Kč. Ze vstupních poplatků je hrazen pronájem prostor, ve kterých se aktivity KVP konají. KVP je určen výhradně studentům Centra celoživotního vzdělávání s cílem rozšířit spektrum vzdělávacích, aktivizačních a společenských akcí, které mají tito studenti k dispozici a tím přispět ke zvýšení kvality jejich života.

 

Do letního semestru  20018/19 se lze zapsat od 4. 12. 2018 (resp. od 1.12. elektronicky)  vždy v úterý a ve středu od 8:30 –15:30 hodin /12–13 h polední přestávka/  v kanceláři CCV v KZ Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7.

 

Centrum celoživotního vzdělávání má skvělou reputaci díky svým renomovaným přednášejícím a vysokou návštěvnost, do každého semestru se zapíše kolem 3.000 studentů­. Organizátor­ka Ing.Dana Steinová byla oceněna 25.9.2017 CENOU Rady vlády pro seniory a stárnutí populace-1.místo v kategorii profesionál 60 plus.

A mezi studenty se můžete zařadit i vy. Bude to pro vás nejlépe investovaných 400 Kč v letošním roce, získáte nejen přístup k novým vědomostem, najdete nové přátele, ale také získáte nový životní program, a pravděpodobně si začnete i stěžovat, a to na nedostatek volného času!

Ing. Dana Steinová

Centrum celoživotního vzdělávání

www.aktivnistari.eu