Online zápisy CCV do Letního semestru 2018/2019 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Krajská rada seniorů Praha

 

 

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Předsedkyně krajské rady: Ing. Dana Steinová

Telefon: 608 552 113
mail:dana.steinova@aktivnistari.eu

Sídlo:
nám. W. Churchilla 3
130 00 Praha 3 – Žižkov
telefon: 234 462 073–7

PORADNY:
V sídle krajské rady v úředních hodinách. Poskytuje poradenství z oblasti sociálního, občanského, rodinného a bytového práva.
V pondělí poradna právní, od pondělí do čtvrtka dopoledne poradna sociální, úterý a čtvrtek odpoledne poradna bytová.
Osobní návštěvu si domluvte telefonicky na lince 234 462 073–7

ÚŘEDNÍ HODINY pro objednávání do poraden:
Pondělí 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Úterý 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Středa 9.00 – 12.00 hodin
Čtvrtek 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin

Kancelář KRS HMP:

Kulturní zařízení DOMOVINA, Na  Maninách 32 a, Praha 7., 1.patro
tramvaj č.1 a 25 ze stanic metra C Vltavská a B Palmovka do stanice Maniny, tramvaj č.12 ze stanice Vltavská a Nádraží Holešovice do stanice Dělnická
 

ÚŘEDNÍ HODINY:
přijímání přihlášek a vydávání senior pasů pro hlavní město Prahu, schůzky s předsedkyní KRS, informace o vzdělávání, pohybových aktivitách, kulturních programech ,výletech, apod. Telefonické dotazy ohledně senior pas v úředních hodinách na telefonu 608 629 361

Úterý 10.00 – 12.00 hodin, 13.00–15.00 hodin
Středa 10.00 – 12.00 hodin 13.00–15.00 hodin
platí v období od 9.1.2018 do 30.5.2018 a od 2.10. do 19.12.2018

ÚŘEDNÍ HODINY v době prázdnin

červen –  5.6.2018, 10.00–12.00 hodin Kancelář KRS, Domovina , Na Maninách 32a, Praha 7
červenec –2.7.2018, 10.00– 12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7
srpen –  1.8.2018, 10.00–12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7
září - 3 .9.2018, 10.00–12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7

Více o programech KRS Praha na http://www.aktivnistari.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY je součástí RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY A V RÁMCI HLAVNÍHO MĚSTA PLNÍ SVÉ SPECIFICKÉ POSLÁNÍ:

vytváří aktivizační programy pro pražskou seniorskou veřejnost, zprostředkovává informace o programech a službách, které jsou v Praze pro seniory k dispozici, usiluje o Prahu vstřícnou k seniorům a ve spolupráci se svými „koaličními partnery“ dělá vše proto, aby pražští senioři byli zdravější, sebevědomější a méně zranitelní.

Na www.aktivnistari.eu lze najít informace o Centru celoživotního vzdělávání, trénování paměti či kulturních pořadech Klubu aktivního stáří včetně těch, které připravuje KRS.

Pod heslem Krajská rada seniorů Praha na www.aktivnistari.eu najdete také  nabídku cvičení se Seniorfitnes, jednodenních výletů, zahraničních zájezdů, lázeňských pobytů, aktuální nabídky zlevněných představení do pražských divadel či letních táborů pro 55 +

Pro pražskou seniorskou veřejnost pořádá Krajská rada seniorů Praha  každoročně ZDARMA  vánoční pořad s překvapením pro seniory, kteří nechtějí být o svátcích sami, přednášku k Národnímu dni trénování paměti ve spolupráci s ČSTPMJ, INFO DEN o aktivizačních programech a službách, aby se senioři mohli lépe zorientovat v širokém spektru nabídky a Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni seniorů ve Smetanově síni Obecního domu.

Pozvánky na akce KRS hlaního města Prahy, všechny následující akce jsou pro pražskou seniorskou veřejnost zdarma:

SÁL PŘÍTOMNOST DOMU ODBOROVÝCH SVAZŮ,NÁM. W .CHURCHILLA 2,PRAHA 3

12. března 2018 ve 14.30 hodin Ing. Dana Steinová: Jak na paměť, aby fungovala- Národní týden trénování paměti

23. dubna 2018 INFO DEN přehlídka programů a služeb pro seniory v Praze – více o této akci 

29. 9 .2018 OD 10–12 hodin - OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ - SLAVNOSTNÍ KONCERT VE SMETANOVĚ SÍNI OBECNÍHO DOMU, pro­gram koncertu se předem neoznamuje, vstupenky na koncert jsou k dispozici zdarma pro návštěvníky INFO DNE 23. 4. 2018, jinak jsou neprodejné. Koncert se koná s finanční podporou Hlavního Města Prahy

 KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY , U MODRÉ ŠKOLY  1, Praha 4 – POŘADATEL  KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HL.MĚSTA PRAHY /metro C-Háje/

25. prosince 2018 ve 14.30 hodin Tra­diční vánoční pořad s překvapením pro všechny, kteří nechtějí o svátcích zůstat sami  a kteří se rádi nechají  překvapit  vánočním dárkem

Celý seznam akcí Klubu aktivního stáří naleznete na www.aktivnistari.eu