Online zápisy CCV do Zimního semestru 2019/2020 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Krajská rada seniorů Praha

Krajská rada seniorů hlavního města Prahy pořádá
Seminář LÉKOVÉ INTERAKCE
 
26. dubna 2019 Sál Přítomnost, Domu odborových svazů, nám.W.Churchilla 2. Praha 3
 
9:00 – 9:45 MUDr. Michal Prokeš Lékové interakce, jejich četnost a proč k nim dochází
9:45 – 10:30 PharmDr. Josef Suchopár Interakce léků s jídlem, nápoji, kořením, doplňky stravy, bylinami a alkoholickými ná­poji
 
10:30 – 11:00 přestávka
 
11:00 – 11:30 PharmDr. Michaela Belasová Možnosti konzultace užívaných léků s proškolenými odborníky v lékárnách
(V tuto chvíli s paní doktorkou jednáme, jestli bude mít čas ona, nebo jestli dorazí někdo jiný z lékárenského řetězce BENU, pro který provádíme cílená školení a poskytujeme jim náš program na odhalování lékových interakcí)
11:30 – 12:00 PharmDr. Josef Suchopár Nejčas­těji pokládané otázky při užívaní léků na bolest (specifika u léčby seniorů a nejčastější chyby při užívání)
12:00 – 12:30 MUDr. Michal Prokeš Příklady lékových interakcí u seniorů (kombinace léků s doplňky stravy, velké množství užívaných léků, warfarin a léky, selhávání ledvin v důsledku kombinací léků
 
K účasti na uvedený seminář, který je zdarma, se lze přihlásit osobně  v kanceláři Krajské rady seniorů hl.města Prahy v Domovině ,Na Maninách 32a,Praha 7
v vždy v úterý a ve středu  od 9.4. do 24.4.19 od  9 do 15 h.  až do obsazení kapacity semináře. Zároveň si lze vyplnit přihlášku na Senior pas a zapsat se do zimního semestru Centra celoživotního vzdělávání.

Zdraví a děkuje
Dana Steinová
_____________­________________________­________________________­__________

INFO DEN – 29.DUBNA 2019

 

přehlídka programů a služeb pro seniory v Praze v sále Přítomnost, 

Domu odborových svazů,130 00 Praha 3, nám. W. Churchilla 2 od 10 do 16 hodin

 

Návštěvníci INFO DNE obdrží čestné vstupenky na slavnostní koncert Pražského salonního

orchestru k Mezinárodnímu dni seniorů ve Smetanově síni Obecního domu v neděli 29. 9. 2019

od 10 –12 hodin. Na programu budou operetní a muzikálové melodie.

 

10.00–10.20 h   Krajská rada seniorů hlavního města Praha
10.20–10.40 h   Remedium
10.40–11.10 h   Jedu s dobou-kurz bezpečné jízdy pro seniory

11.10–11.40 h   Centrum celoživotního vzdělávání
11.40–12.00 h   Seniorfitnes

12.50–13.50 h   Sdružení českých spotřebitelů
13.50–14.45 h   Energetický regulační úřad-jak se bránit proti 

                         nekalým obchodním praktikám

14.45–15.00 h   Silver Business aneb hledáme seniory odborníky
15.00–16.00 h   ČSTPMJ Trénování paměti-interaktivní workshop

_____________­________________________­________________________­____________

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Předsedkyně krajské rady: Ing. Dana Steinová

 

Telefon: 608 552 113
mail:dana.steinova@aktivnistari.eu

Sídlo:
nám. W. Churchilla 3
130 00 Praha 3 – Žižkov
telefon: 234 462 073–7

PORADNY:
V sídle krajské rady v úředních hodinách. Poskytuje poradenství z oblasti sociálního, občanského, rodinného a bytového práva.
V pondělí poradna právní, od pondělí do čtvrtka dopoledne poradna sociální, úterý a čtvrtek odpoledne poradna bytová.
Osobní návštěvu si domluvte telefonicky na lince 234 462 073–7

ÚŘEDNÍ HODINY pro objednávání do poraden:
Pondělí 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Úterý 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Středa 9.00 – 12.00 hodin
Čtvrtek 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin

KANCELÁŘ KRS hlavního města Prahy:

Kulturní zařízení DOMOVINA, Na  Maninách 32 a, Praha 7., 1.patro
tramvaj č.1 a 25 ze stanic metra C Vltavská a B Palmovka do stanice Maniny, tramvaj č.12 ze stanice Vltavská a Nádraží Holešovice do stanice Dělnická
 

ÚŘEDNÍ HODINY:
přijímání přihlášek a vydávání senior pasů pro hlavní město Prahu, schůzky s předsedkyní KRS, informace o vzdělávání, pohybových aktivitách, kulturních programech ,výletech, apod. Telefonické dotazy ohledně senior pas v úředních hodinách na telefonu 608 629 361

Úterý 10.00 – 12.00 hodin, 13.00–15.00 hodin
Středa 10.00 – 12.00 hodin 13.00–15.00 hodin
platí v období od 8.1. do 29.5.2019 a od 1.10. do 18.12.2019

ÚŘEDNÍ HODINY v době prázdnin

červen –  5. 6. 2019, 10.00–12.00 hodin Kancelář KRS, Domovina , Na Maninách 32a, Praha 7
červenec –1.7.2019, 10.00– 12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7
srpen –  1. 8. 2019, 10.00–12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7
září - 2 .9. 2019, 10.00–12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7

Více o programech KRS Praha na http://www­.aktivnistari­.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY je součástí RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY A V RÁMCI HLAVNÍHO MĚSTA PLNÍ SVÉ SPECIFICKÉ POSLÁNÍ:

vytváří aktivizační programy pro pražskou seniorskou veřejnost, zprostředkovává informace o programech a službách, které jsou v Praze pro seniory k dispozici, usiluje o Prahu vstřícnou k seniorům a ve spolupráci se svými „koaličními partnery“ dělá vše proto, aby pražští senioři byli zdravější, sebevědomější a méně zranitelní.

Na www.aktivnista­ri.eu lze najít informace o Centru celoživotního vzdělávání, trénování paměti či kulturních pořadech Klubu aktivního stáří včetně těch, které připravuje KRS.

Pod heslem Krajská rada seniorů Praha na www.aktivnista­ri.eu najdete také  nabídku cvičení se Seniorfitnes, jednodenních výletů, zahraničních zájezdů, lázeňských pobytů, aktuální nabídky zlevněných představení do pražských divadel či letních táborů pro 55 +

Pro pražskou seniorskou veřejnost pořádá Krajská rada seniorů Praha  každoročně ZDARMA  vánoční pořad s překvapením pro seniory, kteří nechtějí být o svátcích sami, přednášku k Národnímu dni trénování paměti ve spolupráci s ČSTPMJ, INFO DEN o aktivizačních programech a službách, aby se senioři mohli lépe zorientovat v širokém spektru nabídky a Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni seniorů ve Smetanově síni Obecního domu.

Pozvánky na akce KRS hlavního města Prahy/ všechny následující akce jsou pro pražskou seniorskou veřejnost zdarma/:

 31. ledna 2019 od 13– 16.30 hodin Oslava narozenin nejstarších studentů CCV a 35.narozenin Klubu aktivního stáří ,Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7, ZDARMA na vstupenky, ty lze vyzvednout každé úterý a středu  od 8.30 do 12 h a od 13 do 15.30 h v kanceláři KRS v Domovině

     11. března 2019 ve 14.30 hodin Ing. Dana Steinová: Jak na paměť, aby fungovala- Národní týden trénování paměti Sál Přítomnost Domu odborových svazů,nám.W.Chur­chilla 2,Praha 3

29. dubna 2019 INFO DEN přehlídka programů a služeb pro seniory v Praze – více o této akci na Programu Klubu aktivníhi stáří na www.aktivnistari.eu

29. září.2019 OD 10–12 hodin - OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ - SLAVNOSTNÍ KONCERT VE SMETANOVĚ SÍNI OBECNÍHO DOMU, pro­gram koncertu se předem neoznamuje, vstupenky na koncert jsou k dispozici zdarma pro návštěvníky INFO DNE 29.4.2019 jinak jsou neprodejné. Koncert se koná s finanční podporou Hlavního Města Prahy

     25. prosince 2019 ve 14.30 hodin Tra­diční vánoční pořad s překvapením pro všechny, kteří nechtějí o svátcích zůstat sami  a kteří se rádi nechají  překvapit  vánočním dárkem-Komunitní centrum Matky Terezy,U Modré školy 1,Praha 4-přímo na stanici metra Háje-trasa C-výstup po schodech

Celý seznam akcí Klubu aktivního stáří naleznete na www.aktivnistari.eu