Online zápisy CCV do Letního semestru 2018/2019 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Krajská rada seniorů Praha

 

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Předsedkyně krajské rady: Ing. Dana Steinová

 

Telefon: 608 552 113
mail:dana.steinova@aktivnistari.eu

Sídlo:
nám. W. Churchilla 3
130 00 Praha 3 – Žižkov
telefon: 234 462 073–7

PORADNY:
V sídle krajské rady v úředních hodinách. Poskytuje poradenství z oblasti sociálního, občanského, rodinného a bytového práva.
V pondělí poradna právní, od pondělí do čtvrtka dopoledne poradna sociální, úterý a čtvrtek odpoledne poradna bytová.
Osobní návštěvu si domluvte telefonicky na lince 234 462 073–7

ÚŘEDNÍ HODINY pro objednávání do poraden:
Pondělí 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Úterý 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Středa 9.00 – 12.00 hodin
Čtvrtek 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin

KANCELÁŘ KRS hlavního města Prahy:

Kulturní zařízení DOMOVINA, Na  Maninách 32 a, Praha 7., 1.patro
tramvaj č.1 a 25 ze stanic metra C Vltavská a B Palmovka do stanice Maniny, tramvaj č.12 ze stanice Vltavská a Nádraží Holešovice do stanice Dělnická
 

ÚŘEDNÍ HODINY:
přijímání přihlášek a vydávání senior pasů pro hlavní město Prahu, schůzky s předsedkyní KRS, informace o vzdělávání, pohybových aktivitách, kulturních programech ,výletech, apod. Telefonické dotazy ohledně senior pas v úředních hodinách na telefonu 608 629 361

Úterý 10.00 – 12.00 hodin, 13.00–15.00 hodin
Středa 10.00 – 12.00 hodin 13.00–15.00 hodin
platí v období od 8.1. do 29.5.2019 a od 1.10. do 18.12.2019

ÚŘEDNÍ HODINY v době prázdnin

červen –  5. 6. 2019, 10.00–12.00 hodin Kancelář KRS, Domovina , Na Maninách 32a, Praha 7
červenec –1.7.2019, 10.00– 12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7
srpen –  1. 8. 2019, 10.00–12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7
září - 2 .9. 2019, 10.00–12.00 hodin sídlo ČSTPMJ, 1.p. č.118, Přístavní 24, Praha 7

Více o programech KRS Praha na http://www­.aktivnistari­.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY je součástí RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY A V RÁMCI HLAVNÍHO MĚSTA PLNÍ SVÉ SPECIFICKÉ POSLÁNÍ:

vytváří aktivizační programy pro pražskou seniorskou veřejnost, zprostředkovává informace o programech a službách, které jsou v Praze pro seniory k dispozici, usiluje o Prahu vstřícnou k seniorům a ve spolupráci se svými „koaličními partnery“ dělá vše proto, aby pražští senioři byli zdravější, sebevědomější a méně zranitelní.

Na www.aktivnista­ri.eu lze najít informace o Centru celoživotního vzdělávání, trénování paměti či kulturních pořadech Klubu aktivního stáří včetně těch, které připravuje KRS.

Pod heslem Krajská rada seniorů Praha na www.aktivnista­ri.eu najdete také  nabídku cvičení se Seniorfitnes, jednodenních výletů, zahraničních zájezdů, lázeňských pobytů, aktuální nabídky zlevněných představení do pražských divadel či letních táborů pro 55 +

Pro pražskou seniorskou veřejnost pořádá Krajská rada seniorů Praha  každoročně ZDARMA  vánoční pořad s překvapením pro seniory, kteří nechtějí být o svátcích sami, přednášku k Národnímu dni trénování paměti ve spolupráci s ČSTPMJ, INFO DEN o aktivizačních programech a službách, aby se senioři mohli lépe zorientovat v širokém spektru nabídky a Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni seniorů ve Smetanově síni Obecního domu.

Pozvánky na akce KRS hlavního města Prahy/ všechny následující akce jsou pro pražskou seniorskou veřejnost zdarma/:

 31. ledna 2019 od 13– 16.30 hodin Oslava narozenin nejstarších studentů CCV a 35.narozenin Klubu aktivního stáří ,Domovina, Na Maninách 32a, Praha 7, ZDARMA na vstupenky, ty lze vyzvednout každé úterý a středu  od 8.30 do 12 h a od 13 do 15.30 h v kanceláři KRS v Domovině

     11. března 2019 ve 14.30 hodin Ing. Dana Steinová: Jak na paměť, aby fungovala- Národní týden trénování paměti Sál Přítomnost Domu odborových svazů,nám.W.Chur­chilla 2,Praha 3

29. dubna 2019 INFO DEN přehlídka programů a služeb pro seniory v Praze – více o této akci na Programu Klubu aktivníhi stáří na www.aktivnistari.eu

29. září.2019 OD 10–12 hodin - OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ - SLAVNOSTNÍ KONCERT VE SMETANOVĚ SÍNI OBECNÍHO DOMU, pro­gram koncertu se předem neoznamuje, vstupenky na koncert jsou k dispozici zdarma pro návštěvníky INFO DNE 29.4.2019 jinak jsou neprodejné. Koncert se koná s finanční podporou Hlavního Města Prahy

     25. prosince 2019 ve 14.30 hodin Tra­diční vánoční pořad s překvapením pro všechny, kteří nechtějí o svátcích zůstat sami  a kteří se rádi nechají  překvapit  vánočním dárkem-Komunitní centrum Matky Terezy,U Modré školy 1,Praha 4-přímo na stanici metra Háje-trasa C-výstup po schodech

Celý seznam akcí Klubu aktivního stáří naleznete na www.aktivnistari.eu