Online zápisy CCV do Zimního semestru 2022/2023 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Klub vzájemného porozumění

Celá koncepce CCV má výraznou sociální orientaci tím, že nabízí možnost psychické, fyzické a společenské aktivace sociálně znevýhodněným kategoriím obyvatelstva. Kromě toho mají účastníci studia otevřen vstup do Klubu vzájemného porozumění (KVP)-organizován občanským sdružením Aktivní stáří EU, který nabízí 27 doprovodných aktivit jako jsou jazykové kurzy, joga, taneční kroužek, malování, ruční práce, cvičení proti osteoporóze, zdravotní a kondiční cvičení, zdravotní TV při hudbě, turistický kroužek, trénování paměti v angličtině, atd. Tyto dodatečné aktivity vedou sami studenti, členové občanského sdružení Aktivní stáří EU, pro své kolegy na bázi dobrovolnosti, to znamená zdarma.. Seznam aktivit, místa konání a termín zahájení kurzů je k dispozici na informačních tabulích během přednášek. Vstupní poplatek do KVP 200Kč za semestr (nezaměňujte, prosím, se zápisným ke studiu) umožňuje vstup na jednu aktivitu, za každou další aktivitu se platí symbolická stokoruna. Ze vstupních poplatků je hrazen pronájem prostor, ve kterých se aktivity KVP konají. KVP je určen výhradně studentům Centra celoživotního vzdělávání s cílem rozšířit spektrum vzdělávacích, aktivizačních a společenských akcí, které mají tito studenti k dispozici a tím přispět ke zvýšení kvality jejich života. Seznam doprovodných aktivit je vždy aktualizován na začátku nového školního roku, aktivity bývají zahájeny během měsíce října a končí v květnu, jejich rozpis je studentům CCV k dispozici na nástěnce v přesálí .Telefonicky se informace o KVP neposkytují.

 

 
Studenti CCV se mohou ve školním roce 2021/22 zapsat do těchto kroužků a kurzů:
Přehled doprovodných aktivit včetně lektorů:
 
 
1/ Jóga – Š. Valverde a M. Kodrová
2/ Pilates – J. Šedá
3/ Zdravotní a kondiční tělesná výchova – M. Roubalová
4/ Zdravotní tělesná výchova při hudbě – P. Nelibová
5/ Jak si odpomoci od bolesti zad – E. Matějková
6/ Malování s akademickou malířkou – B. Zlámalová
7/ Dámský klub s módní návrhářkou – L. Konvalinková
8/ Turistický kroužek – A. Ševčíková 
9/ Pěvecký sbor – H. Burdková
10/ Nordic walking- M. Vomáčková
11/ Francouzština pro začátečníky- V. Marková
12/ Francouzština pro pokročilé – V. Marková
13/ Španělština pro začátečníky – Š. Valverde
14/ Německá konverzace – A. Fritz
15/ Angličtina pro začátečníky – Z. Kvízová
16/ Angličtina pro mírně pokročilé I. – K. Hušnerová
17/ Angličtina pro mírně pokročilé II. – J. Hnátová
18/ Angličtina pro mírně pokročilé III – A . Fritz
19/ Angličtina pro středně pokročilé – L. Wilhelmová
20/ Angličtina pro velmi pokročilé – Z. Kvízová
21/ English memory training class – D. Steinová
22/ Klub pro ženy o ženách – L. Konvalinková
23/ Anglická konverzace s českým lektorem – A. Fritz
24/ Praktická němčina – A. Fritz
25/ Šachový klub- E. Uher
26/Arteterapie-B.Kohoutová