Online zápisy CCV do Zimního semestru 2023/2024 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Cestování

Aktuální zájezdy pro studenty CCV v roce 2023.

Všechny zájezdy i lázeňské pobyty jsou určeny pouze studentům CCV
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnešní senioři měli v mládí a v pro0duktivním věku  velmi omezené možnosti cestovat do zahraničí. Všichni víme, že z Československa se  v letech 1948–1989 dalo bez problémů vyjet jen do zemí socialistického bloku. A v době, kdy se hranice otevřely,  se už celá řada seniorů necítila natolik fit, aby se vydala sama za dobrodružstvím na západ a také je omezovaly finance, protože už pro mnohé z nich byl jediným zdrojem příjmu jejich důchod.

Ing. Dana Steinová iniciovala v roce 1986 vznik první pražské Univerzity třetího věku, kterou otevřel v říjnu 1987 na tehdejší Fakultě všeobecného lékařství UK prof. Vladimír Pacovský. Ten následně inicioval vznik tzv. Přípravného kurzu ke studiu na U3V, který otevřela v září 1988 v Kulturním domě Opatov na Praze 4 Ing. Steinová. A právě pro seniorské studenty tohoto kurzu připravila první reciproční výměnu.

29. dubna 1991 přiletěla do Prahy skupina  23 seniorů z Bostonu, MA, USA.Ti byli velmi zvědaví na to, jak to vypadá za „železnou oponou“. Vždyť 22 z nich nikdy žádnou zemi východního bloku nenavštivilo. Jen jeden z nich už v Československu byl. Mr.Henry Walter se v květnu 1945 jako voják Americké armády zúčastnil osvobození Plzně. A čeští senioři udělali vše pro to, aby jim ukázali nejen krásy Prahy a celých Čech, ale také jim otevřeli své domovy, uvařili pro ně věhlasná jídla české kuchyně, seznámili je s českou historií i a svým osobním životem.

Američané oplatili českou pohostinnost grandiozním způsobem ,když česká skupina přijela 16.října 1991 do Bostonu. Nejen ,že jim ukázali krásná místa Nové Anglie, ale také je vzali na pozorování velryb, na prohlídku slavné Harvard University i na oslavu čsl.státního svátku do bostonského Masarykova klubu. Jaké bylo překvapení předsedkyně klubu, když mezi českými seniory objevila svou profesorku z pražského gymnazia Na Zatlance, paní Věru Sýkorovou!

Od té doby jezdí studenti ,dnes tzv. Náborového kurzu U3V, který je součástí Centra celoživotního vzdělávání při KC Vltavská (www.vltavska.cz) na reciproční výměny každoročně. Doposud se jich uskutečnilo 43. Studenti tohoto kurzu se prostřednictvím výměn  podívali 4× do Australie (výměny s U3V v Sydney, Darwinu, Perthu, Melbourne a Hobbartu na Tasmanii). Také byli celkem 4× v USA , z toho se dvě výměny uskutečnili s Harvard Institute for Learning in Retirement, Cambridge,MA. Kanadská výměna byla s obdobným McGill ILR z Montrealu. K nejkrásnějším výměnám patřil pobyt v Jihoafrické republice organizovaný U3V v Kapském Městě a George. Neměla bych také opomenout úžasný pobyt na Novém Zelandu či tři výměny s Velkou Británií, z nichž zejména ta s Institute for Senior Studies z Glasgow byla velmi inspirující. Výčet dalších evropských výměn je dlouhý: tři výměny s Rakouskem (Innsbruck, Linz a Graz), Švýcarsko, Francie, Holandsko, Itálie, Německo, Polsko, Maďarsko, Dánsko.

A také tři výměny se Španělskem, z toho jedna s U3V v Barceloně, další s U3V v Ince na Mallorce a třetí s U3V v Santa Cruz de Tenerife na Kanárských ostrovech.

Filosofie recipročních výměn seniorských studentů je velmi jednoduchá: Udělejme co nejvíc pro naše hosty, oni udělají to samé pro nás, až se naše role obrátí. Hostující skupina vždy platí pobyt zahraničních hostů, což zajistí ,že ceny jsou úměrné místním důchodům. Každý účastník si hradí sám cestovné a zdravotní pojištění. V celé historii recipročních výměn jsme nikdy nežádali o žádnou dotaci, sponzorství či projekt EU.

Reciproční výměny jsou skvělou formou aktivizace seniorů. Jedná se o velmi průkaznou demonstraci jejich fyzického i psychického potenciálu, čím víc energie vloží do realizace pobytu zahraničních hostů, tím levnější zájezd oni sami získají.

Ale nejdůležitější je, že se výměny odehrávají na bázi osobních kontaktů, účastníci dostávají příležitost nejen se dozvědět nová fakta o zemi svých hostitelů, ale také se učí vážit si a respektovat histrické a kulturní bohatství recipročních partnerů. Osobní přátelství navázaná během výměn, přetrvávají dlouho po tom, co výměny skončily. A to už vůbec nehovořím o tom, jakým dobrodružstvím je porovnávat specifické mentality jednotlivých národů.

Ne vždy se podaří výměnu zrealizovat, senioři z mnoha západních zemí dnes zjištˇují,že mají malé nebo žádné úspory na důchod a začínají šetřit. V takových případech jedou senioři z Náborového kurzu do zemí, kde by pravděpodobně recipročního partnera nenašli, např. do Číny nebo letos na Srí Lanku. V roce 2013 je  čeká výměna s U3V v Tai-pei na Tchai-wanu a poznávací zájezd do Albanie,jehož program bude připraven  ve spolupráci s albánskou seniorskou organizací ASAG.

A pokud vás napadá otázka, kde na cestování berou čeští seniorští studenti, tak naprostá většina  z těch, kteří jezdí na reciproční výměny , v důchodu ještě pracuje.