Online zápisy CCV do Zimního semestru 2023/2024 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

Krajská rada seniorů Praha

 
 
Krajská rada seniorů hlavního města Prahy pořádá Klub aktivního stáří

Pořady připravuje, uvádí a srdečně zve Ing. Dana Steinová, akce se konají od 14.30 hod. 

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.......

 

21. DUBNA 2023 INFO DEN – Krajská rada seniorů hlavního města Prahy
 
UNITARIA, Anenská 5, Praha 1– přehlídka programů, služeb a přednášek pro seniory 
návštěvníci INFO DNE obdrží čestné vstupenky na slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni seniorů, 
který se koná v Komunitním centru Matky Terezy v neděli 1. října 2023 od 14.30 hodin ZDARMA! 
 
10.00–10.20 h   Krajská rada seniorů hl.města Prahy                                                                             
10.20–10.40 h   Senior Fitnes                                                                                                                
10.40–11.30 h   Remedium, Babička roku a vystoupení seniorského souboru Proměna              
11.30–12.00 h   Centrum celoživotního vzdělávání a Exp. univerzita pro prarodiče a vnoučata                  
12.30–13.20 h   Aktivizační programy s Právě teď o.p.s. 
13.20–13. 50 h  Ústav A. Dvořáka pro kulturní život seniorů a hudební vystoupení prof. R. Kvapila    
13.50–14.05 h   Klub aktivního stáří                                                                                                    
14.05–14.30 h  Senioři ČR                                                                                                                           
14.30–15.00 h   Stará garda – senior klub kuchařů a cukrářů J. Eichner: Proč dávala                   
                         M. D. Rettigová do těsta tolik vajec?                                                                                                                                   
 15.00–16.00 h  ČSTPMJ Trénování paměti – interaktivní workshop
_____________­________________________­________________________­________________

 

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Předsedkyně krajské rady: Ing. Dana Steinová

Telefon: 608 552 113
mail:dana.ste­inova@aktivnis­tari.eu

Sídlo:
nám. W. Churchilla 3
130 00 Praha 3– Žižkov
telefon: 234 462 073–7

PORADNY:
V sídle krajské rady v úředních hodinách. Poskytuje poradenství z oblasti sociálního, občanského, rodinného a bytového práva.
V pondělí poradna právní, od pondělí do čtvrtka dopoledne poradna sociální, úterý a čtvrtek odpoledne poradna bytová.
Osobní návštěvu si domluvte telefonicky na lince 234 462 073–7

ÚŘEDNÍ HODINY pro objednávání do poraden:
Pondělí 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Úterý 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin
Středa 9.00 – 12.00 hodin
Čtvrtek 9.00 – 12.00 hodin, 14.00–18.00 hodin

KANCELÁŘ KRS hlavního města Prahy:ÚŘEDNÍ HODINY:

každou středu od 13 do 15hod., KZ Domoviny, Na Maninách 32a, Praha 7 od 5.10.2022 do 24.5.2023 mimo 19.10.2022

přijímání přihlášek a vydávání senior pasů pro hlavní město Prahu, schůzky s předsedkyní KRS, informace o vzdělávání, pohybových aktivitách, kulturních programech ,výletech, apod. Telefonické dotazy ohledně senior pas v úředních hodinách na telefonu 608 629 361

 Více o programech KRS Praha na http://www­.aktivnistari­.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY je součástí RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY A V RÁMCI HLAVNÍHO MĚSTA PLNÍ SVÉ SPECIFICKÉ POSLÁNÍ:

vytváří aktivizační programy pro pražskou seniorskou veřejnost, zprostředkovává informace o programech a službách, které jsou v Praze pro seniory k dispozici, usiluje o Prahu vstřícnou k seniorům a ve spolupráci se svými členskými organizacemi dělá vše proto, aby pražští senioři byli zdravější, sebevědomější a méně zranitelní.

Na www.aktivnista­ri.eu lze najít informace o Centru celoživotního vzdělávání, trénování paměti či kulturních pořadech Klubu aktivního stáří.

Pod heslem Krajská rada seniorů Praha na www.aktivnista­ri.eu najdete také  nabídku cvičení se Seniorfitnes. U jednodenních výletů, zahraničních zájezdů, lázeňských pobytů, aktuální nabídky zlevněných představení do pražských divadel či aktivit členských   organizací KRS dojde k aktualizaci po skončení pandemie.

Pro pražskou seniorskou veřejnost pořádá Krajská rada seniorů Praha  každoročně ZDARMA  následující akce: vánoční pořad s překvapením pro seniory, kteří nechtějí být o svátcích sami, přednášku  k Národnímu dni trénování paměti ve spolupráci s ČSTPMJ, INFO DEN o aktivizačních programech a službách, aby se senioři mohli lépe zorientovat v širokém spektru nabídky a Slavnostní koncert k Mezinárodnímu dni seniorů.