Online zápisy CCV do Zimního semestru 2022/2023 probíhají zde: Online zápisy

Centrum celoživotního vzdělávání Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata Klub aktivního stáří Krajská rada seniorů Praha Klub vzájemného porozumění Cestování Trénování paměti EURAG

EURAG

EURAG European Federation of the Elderly
Fédération Européenne des Personnes Agées
Federazione Europea delle Persone Anziane
Bund der Älteren Generation Europas

EURAG EUROPE
EURAG –Evropská Federace Starších osob
 www.eurag-europe.net

Generální sekretář
Ing.Dana Steinova
Leckova 1520,149 00 Praha 4
Czech Republic

Telephone:  00420608552113
Telefax:  00420272931248
e-mail:  dana_stein@vol­ny.cz

 

Data:

Mezinárodní nezisková organizace byla založena v Lucemburku v roce 1962, členy jsou seniorské a pro-seniorské organizace a jednotlivci  z 28 evropských států a Izraele
 
EURAG je nejstarší neziskovou a ne-církevní evropskou organizací nezávislou na politických stranách, která prosazuje kvalitu života seniorské populace na všech úrovních sociálního a politického života. Zaměřuje se především na:

EURAG zejména podporuje koordinaci, spolupráci a výměnu názorů svých členů s expertními a servisními organizacemi, svépomocnými skupinami a jednotlivci, kteří poskytují expertízy.

Unikátní pozice:

V Evropě existuje několik dalších seniorských nadnárodních organizací či  organizací pro seniorské otázky. Nejdůležitější, mimo EURAGu, je AGE Europe, která je lobistickou organizací v Bruselu, která je financována Evropskou komisí a jejím posláním je reprezentovat zájmy seniorů ze zemí EU.To je také jedním z cílů  EURAGu, ale EURAG je víc. EURAG je nejstarší a největší nadnárodní organizací starších osob s následujícím posláním: 

EURAG spolupracuje s dalšími organizacemi při hájení svých zájmů, je členem AGE EUROPE od roku 2009, EUROPEAN SOCIAL PLATFORM od roku 1998 a má poradní status s Ekonomickým a Sociálním výborem OSN od roku 1984.

Nízké členské poplatky jsou vstřícné ke členství neziskových organizací s nízkým rozpočtem. Mnoho seniorských organizací si totiž nemůže dovolit platit vysoké členské příspěvky. EURAG organizuje konference ve svých členských zemích, které se zabývají žhavými lokálními tématy ,za asistence místních členských organizací. Očekávaným výstupem z těchto konferencí je zviditelnění seniorských otázek a jejich efektivní řešení za účasti místních politiků, kteří v těchto konferencích participují. Hostitelské členské organizace věnují přípravě EURAG konferencí velké úsilí ,pracují na bázi dobrovolnosti a využívají lokálních sponsorských zdrojů a podpory místních politiků. EURAG je proto schopen pracovat s malým rozpočtem a dosahovat zároveń velkých cílů i vlivu.